Змінні в РНР являють собою контейнер даних який має імя і якому може бути присвоєно значення яке може мінятися декілка разів і може бути збережено в базі даних. Імя яке надається змінній починається з символа “$” потім з любої маленької (a-z) або з любої великої літери (A-Z) або символа “_”.  Імя змінної не повинно починатись з цифри. Імя змінної не містить пробіли.

В офіційній документації РНР  вказано що імя змінної  може складатись не тільки з букв “Латиниці” і цифр, а також із любих символів, код ASCII яких більше 127, в часності з символів “Кирилиці”. Однак застосовувати “Кирилицю” в змінних не рекомендують, тому що в різних кодуваннях букви кирилиці мають різні коди. В принципі можите і експерементувати.

Приклад запису змінної.

$imia_zminnoi=”значення”— в даному прикладі змінної $imia_zminnoi присвоюється з допомогою знаку “=” значення записане в дужках.

Рекомендують дотримуватись правил, щоб імя змінної було найбільш оптимальним і найбільш підходило.

В даному прикладі ми присвоїмо  зміннії значення РНР і отримаємо наступне

<?PHP

$LANGUAGE=”PHP”;

echo $LANGUAGE

?>

Приклад в якому використовують як текст так і змінну.

<?PHP

$zminna = “яблуко”

echo “У мами є”.$zminna

?>

Якщо ми змінимо значення даної змінної то змінемо те що буде відображати інтернет–браузер після тексту “У мами є”.

В межах одного скрипта ми можемо використовувати декілька змінних.

<?PHP

$den=”26″

$misiat=”gryden”

$rik=”1764″

echo “мій день народження “.$den.” “.$misiat.” “.$rik.”

?>

Браузер відобразить “Мій лень народження 26 грудня 1764 року” Тут появилась операція яка використовується для злиття рядків.

РНР підтримує вісвм простих типів даних.

⇒ чотири скалярних типи

 boolem (логічний тип)

 integer (цілі числа)

 float(числа з плаваючою комою)

 string (рядок текста) 

⇒ два змінаних типи

 array(массиви)

 object(обєкти)

⇒ Два спеціальних 

 resourse (ресурси) 

 NULL(пустий тип)

⇒ Існує також декілька псевдотипів.

 mixed(змішаний)

 number(числовий)

 callback(зворотнього виклику)

INTEGER  

ціле (integer) звичайне число виражене в десятиричній, шістнадцятиричній і восьмиричній системі, зазвичай довжиною 32 бита, яке може мати негативне і позитивне значення (або+ чи —)

Приклади

$a=2009;// число виражене в десятиричній системі,

$a=—9001;//негативне число виражене в десятиричній системі

$a=0135;//восьмиричне число (еквивалентно 207 в десятиричній системі)

$a=0x1D;//шістнадцятиричне число (еквівалентно 29 в десятиричній системі)

Зверніть увагу якщо ви використовуєте восьмиричну систему числення ви повинні випередити число 0 нулем для використання шістнадцятиричної системи потрібно поставити перед числом 0 х

FLOAT

Число з плаваючою комою являється дійсним числом, яке можна використовувати з наступним синтаксисом

$a=3/94;// десятиричне число

$a=—3.19;// негативне десятиричне число

$a=1.3e2;//130;

$a=6E+3;//6000.

Приклад

<?PHP

$temperatura=–8;

$snig=1.5;

echo “В місті сьогодні очікується “.$temperatura”<sup>0</sup>С шар снігу буде понад”.$sneg.”метрів”;

?>

Браузер відобразить наступне: В місті сьогодні очікується —8с, а шар снігу буде біля 1,5 метрів.

STRING

Рядок тексту — це набір символів любої довжини (довжина рядка гранична тільки розміром вільної оперативної памяті). Рядки можуть містити в собі нульові символи, що ніяк не впливає на програму.

Рядок легко може бути оброблений за допомогою стандартних функцій, можна також звернутись безпосередньо до любого його символу.

Приклад

<?PHP

$name=”Дніпро Дніпропетровськ”;

$date=”25 травня 2015року.”;

echo”Грали в фіналі “.$name.””.date;

?>

Браузер відобразить

В фіналі грали Дніпро Дніпропетровськ 25 травня 2015року.

Рядок може бути визначеним як одинарними так і двойними дужками. Звісно що простіше визначити рядок, вписавши в її звичайні дужки (‘). Щоб використовувати одинарну дужку всередині рядка, в багатьох інших мовах її необхідно випередити символом зворотьної косої межі (\). Якщо зворотня коса межа йде перед одинарної дужки або в кінці рядка, необхідно продублювати її.

Зверніть увагу при спробі екранувати любий інший символ зворотня коса дужка також може бути надрукована! Так що як правило, немає необхідності екранувати саму зворотню косу дужку.

Приклади використання одинарних дужок при визначенні рядка текста.

echo ‘Вона повернулась і сказала:”I\LL be back” ‘;

//Браузер відобразить: Вона повернулась і сказала: “I\’LL be back”

echo ‘Файл розташований тут С:\\site?;

//Браузер відобразить: Файл розташований тут С:\\site?

echo ‘Тут не появиться \n новий рядок’;

//Браузер відобразить:Тут не появиться \n новий рядок

Потрібно запамятати такий факт, що в випадку використання двійних дужок для визначення рядка РНР інтерпретується велика кількість керуючих послідовностей для спеціальних символів, таких як:

“\n” — новий рядок

“\r” — кінець рядка

“\t” — горизонтальна таблиця

“\\” — backslash

“\$” — символ долара

“\”” — двойні дужки

BOOLEN

Логічний тип “BOOLEN” це найпростіший тип. Змінна може містити одне чи два значення або TRUE або FALSE Булев тип був введений в РНР4. Ключові слова  TRUE і FALSE не залежать від регістру.

Приклад використання змінних даного типу

<?PHP $y= True;//$y присвоїть значення true

?>

Передвизначенні змінні

В РНР існують зарезервовані передвизначенні змінні, які використовуються для визначення таких параме6трів як РНР, веб–сервера, параметрів браузера користувача.

РНР пропонує багато передвизначенних  змінних під керівництвом любого скрипта. Вони залежать від управляючого сервера РНР.

Нижче представлений список часто використовуваних глобальних і передвизначених змінних які використовуються в РНР.

$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] — IP відвідувача

$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’] — інформація про браузер яким користуються

$_SERVER[‘HTTP_REFERER’] — сторінка яка відвідувалась раніше

$_SERVER[‘SERVER_NAME’] — назва сервера

$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’] — імя скрипта

Деколи буває зручно мати змінні імена змінних. Це ті імена змінних які можуть бути визначені і змінені динамічно.

Змінна змінної бере значення змінної і розглядає його як імя змінної.

Приклад

<?PHP

$a=”Іван”;

$$a=”Попадайло”;

?>

Браузер відобразить Іван Попадайло

Визначення типу змінної

Існують також функції які визначають тип змінної

В прикладі буде перевірено чи являється змінна $a змінною цілого типу (integer)

<?PHP

$A=19;IF(is_integer($a)){

echo’$a являється integer;

}else{

echo ‘$a не являється integer’;

}

?>

Браузер відобразить 

$a являється цілою

А якщо ми модифікуємо змінну $a=test;

Браузер відобразить 

$a не являється цілою

В наступнім прикладі ми перевіримо, чи являється змінна $a числом з плаваючою комою

<?PHP

$a=3.14;

if(is_flooat($a)){

echo ‘$a являється числом з плаваючою комою’;

}else{

echo $a не являється числом з плаваючою комою’;

}

?>

В наступному прикладі буде показано чи являється змінна $a масивом.

<?PHP

$a = array(‘фрукти’,’овочі’,’мясо’);

if (is_array($a)){

echo ‘$a являється массивом’;

}else{

echo ‘$a не являється массивом’;

}

?>

Дії з змінними

Незалежно від типу змінних над ними можна виклнувати три основні дії 

⇒Присвоїти значення

Ми можемо присвоїти змінній значення другої змінної ( або значення повернене функції), посилання на другу змінну або ж константний вислів. Базовий оператор присвоювання позначається як =.

Цей оператор не означає “порівну”, цей оператор означає що лівий операнд получає значення правого виразу.

⇒Перевірка існування

Можно перевірити, чи існує вказана змінна. Здійснюється це за допомогою оператора

isset(імя_змінної1,імя_змінної2, … , імя_змінноїN).

Наприклад

if(isset($myvar));

echo “Така змінна існує. Її ЗНАЧЕННЯ $myvar”;

⇒Знищення

Знищення змінної РНР реалізується оператором unset().

Після даної дії змінна видаляється з внутрішньої таблиці інтерпретатора, програма починає виконуватись так як би змінна ще не була ініціалізована.

unset(імя_змінної)

В кінці цієї сторінки  посилання  на публікації про елементи основані на РНР.