Массив в РНР — це упорядкований набір із декілька елементів кожен з яких представляє собою пару ключ ⇒ значення (символом обозначається відповідне значення ключа). Доступ до інших елементів массива здійснюється за рахунок вказівки ключа (індекса). В одному массиві не може бути двох елементів з одинаковими ключами.

В РНР  можна створити массиви любої складності.

Простий массив (список)

Масиви індексами яких являються числа, починаються з нуля — це списки.

<?PHP

// Простий спосіб ініціалізації массива

$FRUKT[0]”Яблуко”

$FRUKT[1]”Банан”

$FRUKT[2]”Апельсин”

$FRUKT[3]”Груша”

//FRUKT— імя массива, 0,1,2,3— індекси массива.

Ассоціативний массив

Індексом массива в РНР може бути не тільки число, но і рядок, причому на рядок не накладується обмеження: може містити пробіли, спеціальні символи, і бути любої довжини.

Массиви індексами яких являються рядки, називаються ассоціативними массивами. Індекси ассоціативних массивів називаються ключами.

Приклад ассоціативного массива

<?PHP

// АСОЦІАТИВНИЙ МАССИВ

$NAMES[“Іванов”];=”Іван”;

$NAMES[“Сідоров”];=”Сидор”;

$NAMES[“Петров”];=”Петро”;

//В даному прикладі: фамілія—ключі ассоціативного массива, а імена елементи массива 

?>

Багатомірні массиви

Для створення багатомірного массива в РНР існує спеціальна інструкція array(). Її зручно використовувати для створення багатомірних массивів. На відміну від простих массивів, багатомірні массиви являються набором простих массивів.

Приклад багатомірного массиву

<?PHP

//

$A[“Yablonia”]=array(“name”=>”Яблоня”,”age”=>”5″);

$A[“Sliva”]=array(“name”=>”Слива”,”age”=>”4″);

$A[“Grusha”]=array(“name”=>”Груша”,”age”=>”7″);

?>

Приклад багатомірного массиву, сформований з трьох простих массивів

<?PHP

$it=array(

“монітор”=>array(“LG”, “LCD” ,”17\””);

“принтер”=>array(“Canon”, “струнний” ,”A4″);

“маршрутизатор”=>array(“Cisco”, “2” ,”24″),);

echo “Монітор вироблений”.$it[‘монітор’][0].”, екран типу”.$it[‘монітор’][1].””.$it[‘монітор’][2].”.”;

echo “<br>”

echo “принтер виготовлений”.$it[‘принтер’][0].”,технологія”$it[‘принтер’][1].” і використовує папір “.$it[‘ринтер’][2].”.”;

echo “<br>”

echo “маршрутизатор виготовлений”.$it[‘маршрутизатор’][0].”,володіє”$it[‘маршрутизатор’][1].” і портами WAN i “.$it[‘маршрутизатор’][2].”портами LAN”.”.”;

?>

В результаті браузер відобразить Монітор  виготовлений LG, екран типу LCD і діагональ 17.

Принтер виготовлений Canon, струнний і використовує папір А4

Маршрутизатор виготовлений Cisco, має два порти  WAN і двадцять чотири порти LAN.

Функції і операції які використовують для роботи з массивами

Функція Print_r дає можливість розпечатати елементи

<?PHP

$ massiv=array(‘море’,’ріка’,’озеро’);

print_r($massiv);

?>

Функція var_damp приклад массива такий самий як в Print_r в якому добавилась дана функція для того щоб показати скільки елементів в массиві і довжину кожного значення.

<?PHP

$ massiv=array(‘море’,’ріка’,’озеро’);

var_damp($massiv);

?>

В даному прикладі створений массив з індексами 1,3,5:

<?PHP

$massiv = array(1=>’калькулятор’,3=>’монітор’,5=>’принтер’);

var_damp($massiv);

?>

Для того щоб видалити пару ключ–значення, ми використовуємо функцію unset в іменно: 

unset($massiv[3]);// видалить ключ 3 з массива

unset($massiv);//видалить весь массив

<?PHP

$massiv = array(1=>’Кінотеатр’,2=>’Театр’,3=>’Кіно’,4=>’Мультфільм’);

unset($massiv[3]);// видаляємо ключ три Кіно

print_r($massiv);

?>

Тип objekt (обєкти) Обєкти являються одним із базових понять обєктно–орієнтованого програмування. Внутрішня структура обєкта похожа на ассоціативний массив, за виключенням того, що для доступу до елементів(властивостям) і функціям (методам) обєкта використовується оператор _> , а не квадратні дужки.

Для ініціалізації обєкта використовують new, яке створює в змінні екземпляр обєкта.

<?PHP

class foo

{

function do_foo()

echo “Doing foo.”;

}

}

$bar=new foo;

$bar->new foo;

?>

Resource(ресурси)

Ресурс – це спеціальна змінна, яка містить посилання на зовнішній ресурс. Ресурси створюються і використовуються  спеціальними функціями.

Null (пустий тип)

Спеціальне значення Null говорить про те, що за змінною не має значення. Null — це єдине можливе значення типу Null (пустий тип).

Змінна вважається Null, якщо

⇒ змінній була присвоєна константа Null 

⇒ їй ще не було присвоєно якесь небудь значення 

⇒ вона була видалена з допомогою unset().

<?PHP

$var= NULL;

?>

В кінці цієї сторінки  посилання  на публікації про елементи основані на РНР.