Для програмування на РНР використовуються оператори. Оператори призначені для проведення операцій з змінними. Оператори можуть бути наступних типів.

⇒ арифметичні

⇒ оператори присвоєння

⇒ оператори порівняння

⇒ логічні

⇒ множинні

Арифметичні оператори

Приклад Назва Результат
-$a Заперечення  Заміна знака$a
$a+$b  Додавання  Сумма $a і $b
$a–$b Віднімання  Разниця $a і $b
$a*$b  Множення  Произведение $a і $b
$a/$b  Ділення  Частное от деления $a і $b
$a%$b  Ділення по модулю  Цілочисельний залишок від ділення$a на $b

Арифметичні оператори приклади використання

<?PHP

$A=11;

$B=7;

$C=3;

$dodavannia = $a+$b;

$vidnimannia=$a-$b;

$mnozennia=$a*$b;

$dilennia=$a/$b;

$modul=$a%$b;

echo $a.”+”.$b”=”.$dodavannia”</br>”;

echo $a.”-“.$b”=”.$vidnimannia”</br>”; 

echo $a.”x”.$b”=”.$mnozennia”</br>”;

echo $a.”:”.$b”=”.$dilennia”</br>”;

echo $a.”%”.$c.”=”.$modul;

?>

Браузер відобразить

11+7=18

11-7=4

11*7=77117=1.57142857143

11%3=2 Основним оператором присвоєння являється “—”. Він обозначає обєднання оператора зліва зі значенням вираження зправа (ні в якому разі не путати з рівністю). Значення вираження присвоення являється зхначенням присвоєння, т.е. значенням вираження $a=5 являється 5.

В доповнені до базового оператора присвоєння присутні і “комбіновані оператори” для всіх бінарних арифметичних і строкових операцій, які дозволяють використовувати деякі значення в вираженні, а потім встановити його як результат даного вираження.

Приклад

$a=7; $a+=6;//вираженню $a присвоюється значення 13, це получається за посередництвом наступного $a=$a+6

$b=”Доброго”;

$b.=”дня”;// вираженню $b присвоюється значення “Доброго дня”, це получається за посередництвом наступного $b=$b.”дня”;

Список оперраторів порівняння 

⇒рівність $a==$b true, якщо $a рівне $b;

⇒індентичність $a===$b true, якщо  $a рівність $b і являється такого ж типу;

⇒нерівність (різниця) $a!=$b true, якщо $a відрізняється від $b

⇒нерівність (різниця) $a!<>$b true, якщо $a відрізняється від $b

⇒неіндентичність $a==$b true, якщо  $a відрізняється $b і не являється такого ж типу;

⇒ меньше $a<$b true, якщо $a менше $b;

⇒ більше $a>$b true, якщо $a більше $b;

⇒ меньше або рівно $a<=$b true якщо $a менше або рівно $b;

⇒ Більше або рівно $a>=$b true якщо $a більше або рівно $b;

Список логічних операторів

⇒ not !$a true,якщо $a не являється true;

⇒ and $a && $b true, якщо і $a і $b являється true;

⇒ and $a and $b true, якщо і $a і $b являється true; 

⇒ OR $a || $b true якщо або $a або $b являється true; 

⇒ OR $a or $b true якщо або $a або $b являється true;

⇒XOR $a xor $b true якщо або $a або $b являється true, але не обидва зразу.

В конструкції РНР можуть одночасно використовуватись декілька рператорів

Приклад

<?PHP

$a=11;

$b=7;

$c=3;

echo $a.”+”.$b.”+”.”=”.($a+$b+$c).”<br>

echo $a.”x”.$b.”–”.”=”.($a*$b-$c).”<br>

?>

Браузер відобразить

11+7+3=21

11х7–3=21

Інкремента і декремента номера

Збільшення числа на одиницю називається інкремента, а зменьшення на одиницю називається декремента.

Приклад Назва Дія
++$a Префіксний елемент Збільшує $a на одиницю і вертає значення $a
$a++ Постфіксний елемент Вертає значення $a, а потім збільшує $a на одиницю
––$a Префіксний декремент Зменшує $a на одиницю і вертає значення $a
$a–– Посфіксивний декремент Вертає значення $a, а потім зменшує $a на одиницю

Приклади збільшення і зменшення числа

<?PHP

$A=7;

$B=7;

$C=7;

$D=7;

echo “пост збільшення 7: “$a++.”.$a++”<br>;

echo “пост збільшення 7: “$a––.”.$a++”<br>;

echo “пост збільшення 7: “$a++.”.++$a”<br>;

echo “пост збільшення 7: “$a++.”.––$d;

?>

Функція rаnd

Випадкові числа получаються з допомогою функції rаnd, її синтаксис rand(min,max). Ця функція автоматично генерує випадкові числа.

<?PHP

echo “Випадкове число: “.rand().”<br>”;

echo “Випадкове число із інтервала 1–99: “.rand(1,99);

?>

Браузер може відобразити, наприклад

Випадкове число: 1104209856;

Випадкове число із інтервала 1–99:6,

Функція round

Функція округлення round () синтаксис round (x,prec). Функція використовується для округлення заданого числа.

Приклад

<?PHP

echo ” 22,51681 округлення:”.round(22,51681).”<br>;

echo ” 22,51681 округлення:”.round(22,51681,2);

?>

Браузер відобразить

22,51681 округлення: 23 

22,51681 округлення: до 2 десятих: 22.52

Приоритети виконання операторів в РНР

В таблиці приведений список операторів орієнтований за зменшенням їх приорітетів. Оператори розміщені в одному рядку мають одинаковий риорітет. Оператори з більшвисоким рівнем приорітету виконуються в першу чергу.

                          Приорітет                                 Оператор            Порядок виконання
13 (постфікс) ++(постфікс)––  зліва направо
12 ++(префікс)––(префікс)  зліва направо
11 */%  зліва направо
10 +—  зліва направо
9 <<>>  зліва направо
8 <<=>>=  зліва направо
7 ==!=  зліва направо
6 &  зліва направо
5 ^  зліва направо

 

4  |                    зліва направо
3 &&  зліва направо
2 ||  зліва направо
1 =+=–=*=/=%=>>=<<==&=^=|=  зліва направо

 

В кінці цієї сторінки  посилання  на публікації про елементи основані на РНР.