Список з командами і функціями  MySQL.

Цей список дозволить вам познайомитись з тим, як можна використовувати команди в командних рядках або в phpmyadmin.

# відображає список назв існуючих баз даних

SHOW DATABASES;

# вибирає базу даних, з якою збираєтесь працювати

USE імя_бази_даних 

# відображає існуючі таблиці в даній базі даних

SHOW TABLES;

# створює базу даних с представленим іменем

CREATE  DATABASE імя_бази

# створює таблицю “tabel_один” з полем “camp_а” типу TEXT

CREATE TABLE tabel_один (camp_aTEXT);

# створює таблицю “tabel_один” з полем “camp_а” типу TEXT, поле “camp_b” в якому дані представленій в колонці будуть цілими числами, а поле “camp_с”, куда будуть введені тільки числа між  —128 і 127

CREATE TABLE tabel_один (camp_aTEXT, camp_bINT, camp_cTINYINT);

#відображає інформацію в колонках таблиць

SHOW COLUMNS;

# видаляє таблицю “tabel_один”;

DROP TABLE tabel_один;

# видаляє базу даних з іменем “імя_бази”;

DROP DATABASEі мя_бази;

# вводить в таблицю “tabel”, в “поле1” “значення1” в “поле2” “значення2” і в “поле3” “значення3”

INSERT INTO table (поле1, плле2, поле3) VALUES (значення1, значення2, значення3);

Вигляд в форматі таблиці

 поле1 поле2 поле3
значення1 значення2 значення3

# Можна опустити одну з колонок, якщо у нас є три колонки, але ми хочимо ввести тільки дві, тоді необхідно вказати поля і значення тільки для тих, які бажаєте ігноруючи остальні.

INSERT INTO table(поле1, поле2)VALUES(значення1, значення2);

 поле1 поле2 поле3
значення1 значення2

# Спрощений варіант можна застосувати тільки тоді, коли вводимо значення всіх полів таблиці (опускати не можна); 

INSERT INTO table VALUES (значення1, значення2, значення3);

# індентично так як і раніше, тільки замість відсутнього значення вставляємо дужки 

INSERT INTO table VALUES (значення1, значення2, “”);

# відображає все що є в таблиці з іменем “tabel”

SELECT*FROM table;

# відображає вміст поля “поле1” із таблиці “tabel”

SELECT поле1 FROM tabel

# відображає вміст полей “поле1” і “поле2” із таблиці “tabel”;

SELECT поле1, поле2 FROM tabel;

# відображає всі поля, де “поле1” відображається як “значення1”

SELECT*FROM tabel WHERE поле1= ‘значення1’;

# пошук і відображення всіх записів, де “поле2” порівнюється з “значенням2”

SELECT поле1, поле2, FROM tabel WHERE поле2 LIKE ‘значення2’

# пошук і відображення всіх записів, де “поле2” починається з “значенням2”

SELECT поле1, поле2, FROM tabel WHERE поле2 LIKE ‘значення2%’;

# пошук і відображення всіх записів, де “поле2” закінчується з “значенням2”

SELECT поле1, поле2, FROM tabel WHERE поле2 LIKE ‘%значення2’;

# пошук і відображення значень полів “поле1” і “поле2” де “поле2” містиь “значення2”;

SELECT поле1, поле2, FROM tabel WHERE поле2 LIKE ‘%значення2%’;

# відображаються всі поля, для яких “поле1” відображається як “значення1” і містиь як “значення2”;

SELECT*FROM tabel WHERE  поле1=значення1, AND поле2  LIKE ‘%значення2%’;

# пошук і відображення значень полів “поле1” і “поле2” які відрізняються від “значення3”;

SELECT поле1,поле2 FROM tabel WHERE поле1!=значення3;

# пошук і відображення значень полів “поле1” і “поле2” які не начинаються від “значення3”;

SELECT поле1,поле2 FROM tabel WHERE поле2 NOT LIKE ‘значення3%’;

# відображається вміст поля “поле1” в порядку зростання

SELECT поле1 FROM tabel ORDER BY поле1 ASC;

# відображається вміст “поля1” і “поля2”, відсортованих по стовбцю “поле1” в порядку зростання і “поле2” в порядку зниження; 

SELECT поле1, поле2 FROM tabel ORDER BY поле1 ASC, поле2 DESC;

# відображає кількість записів в таблиці

SELECT count(*)FROM tabel; 

# відображає кількість записів в таблиці, де “поле1” це “значення1”;

SELECT count(*)FROM tabel WHERE поле1=значення1;

# відображає вміст “поля1”, згрупований по рядку “поле1” з сортуванням по зростанню;

SELECT поле1 FROM tabel GROUP BY поле1 ORDER BY поле1 ASC;

# відображаються записи із таблиці починаючи з 1 по 3;

SELECT*FROM tabel LIMIT 0,3;

#  відображаються записи із таблиці починаючи з 10 по 5;

SELECT*FROM tabel LIMIT 10,5;

# видаляє запис в таблиці, синтаксис такий ж як команда SELECT

DELETE FROM tabel WHERE conditii;

# обновляється вміст записів в таблиці, синтаксис такий ж, як команда SELECT (видаляється старе значення і записується нове)

UPDATE tabel SET рядок1=нове значення рядка 1′, рядок2=нове значення рядка 2′ WHERE conditii;

# додається до існуючої таблиці рядок “дано” текстового типу;

ALTER TABLE tabel ADD дано TEXT;

# переіменовується стовбець “дано” в “дата”; 

ALTER TABLE tabel CHANGE дано дата TEXT;

# змінюється тип рядка “дата” із “TEXT” в стовбець типу “DATE”

ALTER TABLE tabel CHANGE дата дата DATE;

# додається стовбець ”nr” за “стовбець1” в таблиці “tabel”;  

ALTER TABLE tabel ADD nr MEDIUMINT UNSIGNED AFTER стовбець1;


user_97
На Zura-Blog розміщені ще одні матеріали які стосуються ситеми управління базами даних MySQL, матеріали можна знайти  перйшовши  за  посиланнями нижче 

 

А також  інформація про те які бувають системи управління базами даних, і в цілому що таке бази даних

Системи управління базами даних, моделі баз даних

Що таке база даних