Поточний час:
Сьогодні 22 липня, неділя 2018 рік
Zura-Blog 3 роки 7 місяців 3 дня

Ваш ip адрес:54.225.32.164

Доброї ночі!
Ви обновили сторінку в 3 : 50
Статистика

Кількість публікацій на блозі: 376
Кількість коментарів на блозі: 107
Кількість категорій на блозі: 18
Кількість міток на блозі: 28

Zura – Blog
Яндекс.Метрика UA TOP Bloggers

zura-blog 206Привіт всім відвідувачам Zura – Blog, продовжую викладати матеріали які стосуються інформатики, і в сьогоднішній публікації буде розгляд деяких мов програмування високого рівня.

Розпочнеться огляд з самих перших, які виникли ще в пятдесятих роках, а саме нагадаю, що один з перших трансляторів високого рівня був створений в 1956 році в США, і транслятор розумів формули, записані в формі, які були похожі з математичними. Внаслідок чого транслятор отримав назву FORTRAN, від слів formula translation.

Fortran — це перша компілюєма мова, створена Джимом Бекулсом. Програмісти розробляли програми виключно на ассемблері, із за чого взагалі виникали сумніви в можливостях високопродуктивності мови високого рівня, тому основним критерієм при розробці компіляторів Fortan являлась ефективність виконуючого коду.

Але в Fortran було вперше реалізовано ряд важливих понять в прогамуванні, зручність створення програм було принесено в жертву можливості отримання ефективного машинного коду. Для цієї мови було створено велику кількість бібліотек (набір готових і доступних для загального застусування програм), починаючи від статистичних комплексів і закінчуючи пакетами управління супутниками.

Тому Fortran і продовжує ефективно використовуватись в деяких організаціях, в тому числі і наукових. Існує стандартна версія  Fortan HPF (High Performance Fortran) для суперкомпютерів побудованих на великій кількості паралельно працюючих процесорів.

Cobol — це компілюєма мова для застосування в економічній галузі і вирішенні бізнес завдань, розроблена на початку шістдесятих років. Вона відрізняється великою “багатослівністю”, її оператори деколи виглядають як звичайні англійські фрази. В Cobol були реалізовані дуже потужні засоби роботи з великими обємами даних, які зберігаються на різних зовнішніх носіях.

На цій мові створено дуже багато додатків, які експлуатуються і сьогодні. Колись найбільшу зарплату в США отримували прграмісти на Cobol.

Algol — компілюєма мова створена в 1960 році. Вона була призначена для того щоб замінити Fortran, але із за складної структури не отримала широкого розповсюдження. В 1968 році була створена версія Алгол 68, і по своїм можливостям навіть сьогодні випереджає деякі мови програмування, але із за відсутності достатньо ефективних компютерів для неї, не вдалось вчасно створити хороші компілятори.  

PL/1 — в середині шістдесятих років компанія ІВМ вирішила створити мову взявши краще з мов Fortran, Cobol, Algol. В результаті в 1964 році на світ зявилась нова компілюєма мова програмування, яка отримала назву Programming Language One. В цій мові було реалізовано багато унікальних рішень, користь від яких вдалось оцінити тільки через три десятиліття, в епоху потужних програмних систем.

По своїм можливостям PL/1 значно потужніший інших мов, навіть таких як “Сі”. Наприклад в PL/1 присутня унікальна можливість вказування точність вичислень, якої немає навіть у “Сі++”. Ця мова і на сьогодні підтримується компанією ІВМ.

Pascal — мова Паскаль створена в кінці сімдесятих років, основоп багатьох ідей сучасного програмування Ніколасом Віртом, в багатьох випадках нагадує  Algol, але в ньому більш жорсткіший ряд вимог до структури програми, і є в наявності можливості які дозволяють застосовувати себе, при створенні крупних проектів.

Паскаль встановлює багато правил і обмежень, але при цьому не обмежує можливості. Головне в Паскалі це те що є в наявності підтримка структурного програмування. Створений швейцарським вченим Н. Віртом для навчальних цілей, теперішній Паскаль перетворився в потужний інструмент професіоналів.

З моменту появи цієї мови створено не мало компіляторів для різних типів ЕВМ. Одною з найбільш вдалих розробок стало розробка американської фірми Borland, в котрій були обєднані редактор тексту і високоефективний компілятор. Ця розробка отримала назву Turbo Pascal.

На даний час  на персональних компютерах найбільш широко використовується версія Turbo Pascal 7, яка дозволяє швидко і ефективно створювати програми які працюють в операційній системі MS–DOS. В подальшому мова даного сімейства, яка стала орієнтована уже на створення програм під операційну систему Windows, стала Delphi — середовище візуального проектування.

Basic — Beginners ALL– purpouse Symbolic Instruction Code (універсальна мова символьних команд для початківців). Для даної мови є в наявності і компілятори, і інтерпретатори, а по популярності мабуть займала, та й займає також перше місце в світі, тому що вона дуже проста в навчанні програмуванню.  Її створили в шістдесятих роках в якості зручної мови, розробники працівники Дартмудського коледжа в США, Джон Кемені і Томас Курц.

Бейсік вивів в люди велику армію програмістів, і продовжує служити правому ділу поголовної компютеризації. Як і з моменту появи  Pascal так і з моменту появи Basic під цю мову створено чимало різних версій цієї мови. Зокрема Quick Basic або QBasic відноситься до самих кращих засобів створення програм під MS–DOS. Навіть якщо взяти такий аспект що при програмуванні програм для Windows, підвищуються вимоги оскільки для оформлення таких програм потрібно враховувати графічні обєкти, такі як “вікна”, “кнопки”, то тут на допомогу прийдуть засоби візуального програмування.

А саме   Visual Basic в процесі засвоювання якого дуже пригодяться знання мови Basic, навіть не зважаючи на те що візуальне програмування буде зовсім відрізнятись від структурного програмування. Освоївши системи  QBasic допоможуть вам досить легко засвоїти засоби мови VBA  (Visual Basic), мову яку використовують в багатьох ділових додатках компанії Microsoft для запису макрокоманд (макросів).

В кінцевому підсумку Бейсік відноситься до мов – довгожителів, “прадід” Бейсіка був створений спеціально для перших “персоналок” і відрізнявся простотою і компактністю, тому що компілятор, два в одному, і простий редактор тексту і транслятор займали тільки 8К памяті. Така Бейсік – система вбудовувалась в память ПЗУ компютера, і виконувала роль найпростішої операційної системи.

С — дана мова була створена в лабораторії Bell і першочергово на передбачалась для масового застосування. Вона планувалась для заміни ассемблера, щоб мати можливість створювати такі ж ефективні і компактні програми, і в той же час не залежати від конкретного типу процесора.

“С” (Сі Шарп) багато чому похожий на Паскаль, але має додаткові засоби для прямої роботи з памяттю. На цій мові в сімдесяті роки написано багато прикладних і системних програм і ряд відомих операційних систем, наприклад таких як Unix.

С++  (Сі++) це обєктивно – орієнтоване розширення мови Сі, створена Бьярном Стауструпом в 1980 році. Більшість нових мощних потужностей позволяють різко підвищити продуктивність програмістів. Але ця мова володіє визначеною низькорівнівнестю. Тому для створення складних і надійних програм потрібний достатньо високий рівень професійної підготовки.

Мови програмування баз даних

Ця група мов відрізняється від алгоритмічних мов перш за все завданнями. База даних — це файл (або група файлів), представляющий собою упорядкований набір записів, які мають єдинообразну структуру і організованих по єдиному шаблону (як правило в табличному вигляді). База даних може складатись із декілька таблиць.

В базах даних зручно зберігати різні дані із довідників, картотек, журналів, бухгалтерського обліку і т.д.

При роботі з базами даних частіше всього потрібно виконувати наступні операції

  1. створення, модифікація властивостей, видалення таблиць в базі даних

  2. пошук, відбір, сортування інформації по запитам користувача

  3. додавання нових записів

  4. модифікація існуючих записів

  5. видалення існуючих записів

Перші бази даних появились як тільки виникла потреба в обробці великих массивів інформації і створенню груп записів по визначеним признакам.  Для цього була створена структурована мова запитів SQL (Structured Query Language). Вона заснована на потужній математичній теорії і дозволяє виконувати ефективну обробку баз даних, маніпульуючи не окремими записами, а групою записів.

Для управління великими базами даних і їх ефективною обробкою, були розроблені СУБД (Системи Управління Базами Даних). Практично в кожній СУБД крім підтримки мови SQL присутня також своя унікальна мова, орієнтована на особливості цієї СУБД і яка не переносима на інші системи.

Сьогодні в світі нараховується пять ведучих виробників СУБД, це Microsoft (SQL Server), IBM (db2), Oracle, Sybase, Software AG (Adabas). Їх продукти направлені на підтримку одночасної роботи тисячі користувачів в мережі, а бази даних можуть зберігатись на декілька серверах.

З появою персональних компютерів, були створені так звані настольні СУБД. Родоначальником сучасних мов програмування баз даних для персональних компютерів прийнято вважати СУБД dBase ||, мова яка була інтерпретованою. Потім для неї були створені компілятори, появились СУБД FoxPro Clipper, підтримуючі діалекти цієї мови.

Мови програмування для інтернета

З активним розвитком глобальної мережі було створено безліч реалізацій популярних мов програмування, адаптованих спеціально для інтернету. Всі вони відрізнялись характерними особливостями, мови являються інтерпретуємими, інтерпретатори для них розповсюджуються безкоштовно, а самі програми в ісходних текстах. Такі мови називають скриптовими.

Ну а далі самі перші, і самі відомі, звісно що HTML, загальновідома мова для оформлення веб документів, дуже проста і містить елементарні команди форматування тексту, додавання малюнків, виставлення шрифтів і кольорів, організація посилань і таблиць. Раніше до появи РНР а також CCS всі сторінки були написані на мові  HTML, а також і розширення на  HTML.

В принципі вони і зараз написані на HTML, а мова РНР і CCS, звісно що і JavaScript це додатки, елементи яких додаються до веб сторінок, і свого роду роблять сайти більш функціональнішими і красивішими, сучаснішими.

Perl — до появи РНР широко засосовувався раніше в веб проектах, в вісімдесятих роках був розроблений Ларрі Уоллом. Задумувася як засіб ефективної обробки великих текстових файлів. По потужності Perl значно переважав мови типу Сі. В ній введено багато часто використовуваних функцій роботи з рядками, массивами, всеможливі засоби перетворення даних, управління процесами, робота з системною інформацією і інші.

Хоча взагалі то більшість вважають що мова Perl абсолютно не пристусована для веб проектів, коли не існувало ще РНР і більшість власників потужних сайтів вибирали цю мову в якості основної для своїх веб проектів, — мову програмування Perl. Тоді ця мова вважалась дуже крутою, тому що вона дозволяла досить швидко писати коди за умови ще, що нею добре володіють.  

Але в той же час вона провокувала на створення помилок, і ось тут для прикладу можна вказати про випадок який свого часу відбувся з таким потужним проектом як меіл ру. Тоді вважалось круто коли в проекті застосовувалась мова програмування Perl, але з часом настала криза оскільки спеціалістів, мається на увазі хороших по програмувані на Perl, стало з часом знайти проблематично.

Причина була в тому що нових майже і не зявлялось, тоді на маіл ру вирішили підняти гонорари щоб привабити хороших спеціалістів по Perl, для того щоб уже говорячи не розвивати, а хоча б  підтримувати свій проект, і знаходити помилки і швидко їх виправляти.

Чи вдалось їм знайти  спеціалістів по  Perl мені не відомо, але врешті решт там вирішили повністю переписати свій проект на інших архітектурах. Врешті решт мов для веб програмування також існує дуже багато, зараз великої популярності набирають РНР JavaScript, для тих хто лише починає засвоювати ази веб дизайну скажу що скрипти від  JavaScript вам буде легше за необхідності додати до HTML –сторінки ніж скрипти від  РНР.

Ось нещодавно на одному з ресурсів де проводили дослідження по мовам програмування, була відповідь на таке питання, які з мов самі найбільш потребуємі, ну а бо точніше сказати на яких найбільш програмують в світі, як виявилось на мові JAVA, саме вона займає перше місце. Друге звісно що сімейство мов Сі.

До речі по веб програмуванню перше місце займає ні РНР а ні JavaScript а виявляється Pascal ABC Net, хоча таке, можливо автори ресурсу керувались своїми якимось власними симпатіями до лідируючих мов програмування. Ну що ж,  перед тим як завершити публікацію,  пару слів про мову моделювання віртуально реальності VRML.

VRML — була створена в 1994 році, для органзації віртуальних трьохмірних інтерфейсів в інтернеті. Вона дозволяє описувати в текстовому виді різні трьохмірні сцени, світло і тіні, текстури (покриття обєктів), створювати свої світи, подорожувати по ним, обертати в любому напрямку, маштабувати і т.д.

В принципі по мовах програмування високого рівня все, в наступній публікації можливо мова бути йти про низький рівень програмування, не мається на увазі що він “гірший”, проста так називається.

На цьому все до зустрічі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *