Post_88Привіт продовжую розглядати тему яка стосується мови програмування JavaScript,  дана публікація містить такий матеріал, як приклади веб–сторінки яка містить JavaScript, як використовувати JavaScript, в яких випадках застосовують JavaScript, сумісність і безпека JavaScript.

А також сама необхідна інформація по бібліотеці Jquery, для чого використовують бібліотеку Jquery,  що таке unobtrusive JavaScript і т.д.

Нагадою що JavaScript може працювати локально в браузері одного користувача, а не на віддаленому сервері, може швидко відповідати на дії користувача, заставляючи додаток реагувати чуткіше.

JavaScript являється єдиною мовою, яка підтримує самі популярні браузери, вони служать мовою для framework, реалізованих на багатьох мовах.

Незважаючи на обмеження представлення із за його динамічної натури, темпи росту двіжків ( програм обробляючих JavaScript) привели до того що мова стає одною з найбільшпопулярних мов програмування.

 

Фреймворк — (англ framework (каркас, структура, сфера діяльності)) в інформаційних системах структура програмної системи, програмне забезпечення, яке полегшує розробку і обєднання компонентів великолго програмного проекту.

Сумісність JavaScript

Інтерфейс  DOM (Document Object Model) для управління веб–сторінками не входить в стандартну частину ECTMAScript або самого JavaScript. Офіційно вона визначена в стандартах, запропонованих W3C.  

На практиці реалізації браузера відрізняються від стандартів один від одного, і не всі браузери працюють з JavaScript.

Для того щоб справитись з такими різниціми, автори стараються писати коди JavaScript з дотриманням стандартів, які будуть правильно виконуватись більшістью браузерів, в іншому випадку можна написати коди, які контролюють предявлення функцій браузера, як і функцій для того, для того щоб робити різницю, якщо це неможливо.

В деяких випадках два браузери можуть мати різні характеристики поведінки, і тоді автори можуть визначити, який браузер працює, після чого поміняти поведінку своїх скриптів для їх виконання.

Програмісти можуть використовувати бібліотеки або пакети інструментів, які приймають до уваги різницю між браузерами.

Крім того, скрипти не можуть працювати для всіх користувачів. Наприклад користувач може

використовувати старий, або браузер з неповною або незвичною підтримкою DOM

використовувати КПК або мобільний браузер, яки не виконує JavaScript

не бачити роботу скрипта, навіть в цілях безпеки виключена робота JavaScript

Для підтримки таких користувачів веб–автори стараються створити веб–сторінки, де JavaScript працює в любих умовах.

Приклад стандартної веб–сторінки, яка містить JavaScript (використовуючи синтаксис HTML 4.0)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “.//W3C//DTD HTML 4.01//EN”

“http://www.w3org/TR/html4/strict.dtd”>

<html>

<head><title>simple page</title></head>

<body>

<script type=”application/javascript”>

document.write(‘Hello World!’);

</script>

<noscript>

<p>Ваш браузер не підтримує JavaScript, або JavaScript не встановлений</p>

</noscript>

</body>

</html>

Безпека в JavaScript

JavaScript і DOM відкривають широкі можливості авторам творцям шкідливого коду, бажаючим доставити скрипт для керування компютером клієнта через інтернет. Творці браузерів визнають що є ризик і використовують два обмеження для того щоб виключити його.  

скрипти “run in a sandbox” (виконуються в пісочниці) в такому випадку вони можуть виконувати тільки обмежене коло дій, а не задачі програмування загального призначення (наприклад, створення файлів і т.д.)

скрипти притримуються політики загального походження, згідно якої, скрипт вбудований в сторінку, не має доступу до інформації, наприклад до імені користувача, паролям, куки другої сторінки.

Далі приклад які використовуються в нових технологіях, основаних на JavaScript.

частина коду взята з веб–сайту

<script type=”text/javascript” language=”javascript”>

var CM8Server = “web.checkm8.com”;

var  CM8Cat = “”;

var CM8Profile = “”;

var CM8RichMedia = true;

</script><script Language=”JavaScript” src=””></script>

<!–external libs –>

<script type=”text/javascript” src=”/js/lib/jquery-1.3.1.min.js”></script>

<script type=”text/javascript” src=”/js/lib-min.js”></script> <script type=”text/javascript” language=”javascript”>

$(“html”).addClass(“jsEnabled”);

$(“#content-container”).css(“visibility”,”hidden”);

</script>

jQuery

 

jQuery — бібліотека JavaScript, яка фокосується на взаємодії JavaScript і HTMLT. Бібліотека jQuery джопомагає легко получити доступ до любого елемента DOM. звертатись до атрибутів і вмісту елементів DOM, маніпулювати ними.

Також бібліотека  jQuery надає зручний АРІ по роботі з Ajax. Бібліотека була створена в 2006 році.

jQuery — це платформа для розробки JavaScript, призвана покращити і полегшити такі процеси, як перехід до гілки DOM в HTML управління подіями inter–browser, анімацією і запитами типу Ajax. 

jQuery, повинна бути настільки це можливо доступна до всіх версіях існуючих браузерів, і представляти філософію Unobtrusive JavaScript (ненавязчевий JavaScript).

Unobtrusive JavaScript — це техніка програмування на мові JavaScript, яка складається із наступних принципів.

разділення структури (HTML) оформлення (CSS) і поведінка (JavaScript)

використання  JavaScript для підвищення зручності використання уже робочого додатку

застосування техніки Graceful degradation (якщо браузер не підтримує ті чи інші функції, які ми добаляємо в додаток з допомогою JavaScript— додаток всерівно залишається робочим)

Приклад кода jQuery-1.3.1.min.js виглядає наступним чином

/*

*jQuery JavaScript Library v1.3.1

*http://jQuery.com/

*

*Copyright (c) 2009 John Resig

*Dual licensed under the MIT and GPL License

*http://docs.jquery.com/license

*Date: 2009-01-21 20:42:16-0500 (Wed.21 jan 2009)

*Revision: 6158

*/

(function ……..

/*

*Sizzle CSS Selector Engine – v0.9.3

*Copyright 2009, The Dojo Foundation

*Released under the MIT, BSD, and Gpl licenses

*More information: http://sizzlejs.com/

*/

(function (){var Q=……

На цьому все до зустрічі


user_97

На Zura-Blog розміщені матеріали які стосуються обєктно–орієнтованої мови скриптів JavaScript, матеріали можна знайти в верхньому меню навівши курсор мишки на кнопку JavaScript або перйти за наступними посиланнями нижче