Zura-Blog25Привіт всім відвідувачам Zura – Blog, сьогодні мова піде про прикладні програми для операційних систем, до них входять текстові редактори, текстові процесори, графічні редактори, растрові і векторні редактори, радактори трьохмірної графіки і т.д.

Більшість, а можливо навіть і кожнен з таких редакторів може стати вам в нагоді у галузі веб –дизайну.  

Щодо операційної системи, то робота з додатками складає найбільш важливу частину роботи операційної системи.

І це очевидно, оскільки як говорилось в попередніх публікаціях присвячених основам інформатики, що основна функція операційної системи складається в забезпеченні інтерфейса додатків, з апаратними і програмними засобами обчислювальної системи, ну також з користувачем.

З точки зору управління виконання додатків, розрізняють однозначні і багатозначні операційні системи. Однозначні операційні системи, для прикладу такі як MS–DOS передають всі ресурси вичислювальної системи одному виконуючому додатку і не допускають ні паралельного виконання іншого додатку (повна багатозадачність), ні його зупинка і запуску інших додатків (витісняюча багатозадачність).

В той же час паралельно з однозначними операційними системами можлива робота спеціальних програм, які називаються резидентними. Такі програми не опираються на операційну систему, а небезпосередньо працюють з процесором, використовуючи його систему переривань.

Більшість сучасних графічних операційних систем — багатозадачні. Вони керують розподілом ресурсів вичислювальної системи між завданнями і забезпечують

  1. можливість одночастної і почергової роботи декілька додатків

  2. можливість обміну даними між додатками

  3. можливість спільного використання програмних, апаратних, мережевих і інших ресурсів обчислювальної системи декількома додатками.

Короче, сучасні операційні системи – це монстри в світі програм. В їх склад входить велика кількість компонентів, які забезпечують багато додаткових функцій. Це і обслуговування дисків, і створення текстів і малюнків, і підтримка локальних компютерних мереж, і багато інше. 

 

Нижче класифікація і коротка характеристика наібільш, можна і так сказати найбільш “солідних” прикладних програмних засобів.

Текстові редактори Основні функції даного класу прикладних програм заключаються в веденні і редактуванні текстових даних. Додаткові функції складаються з автоматизації процесів введення і редактування. Для оперрації введення, виведення і збереження даних, текстові редактори, як і всі інші види прикладних програм, викликають і використовують системне програмне забезпечення.

З цього класу прикладних програм як за звичай починається знайомство з програмним забезпеченням, і на ньому набуваються початкові навики взаємодії з компютерною системою.

Текстові процесори. Основна відмінність текстових процесорів від текстових редакторів в тому, що вони дозволяють не тільки вводити і редактувати текст, але і форматувати його, точніше оформляти. Тому до основних засобів текстових процесорів відносяться засоби забезпечення взаємодії текста, графіки, таблиць і інших обєктів, які складають кінцевий документ.

Графічні редактори. Це обширний клас програм, призначений для створення і обробки графічних зображень. В даному класі розрізняють растрові редактори, векторні редактори, і програмні засоби для створення трьохмірної графіки (3D редактори).

Растрові редактори представляють графічні обєкти в виді комбінацій точок, створюючих растр, і володіючих властивостями яркості і кольору. Для таких зображень інформація в напівтонах і кольорів елементів важливіша, чим інформація про їх форму.

Це характерно для фотографічних і поліграфічних зображень. Растрові редактори застосовують для обробки зображень, ретуши, створення фотоефектів і художньої композиції.

В векторних редакторах елементарним обєктом являється не точка, а лінія. Це характерно для креслювально–графічних робіт, де форма лінії важливіша інформації про колір в окремих точок. В цих редакторах кожна лінія розглядається як математична крива, і представляється не комбінацією точок, а математичною формулою.

Таке представлення компактніше растрового і займає набагато менше місця в памяті компютера. Але побудова зображень супроводжується безперервним перерахунком параметрів кривих. Це потребує використання більш продуктивних обчислювальних систем.

Векторні редактори зручні для створення зображень, але рідко використовуються для їх обробки. Їх використовують тоді, коли стиль художньої роботи близький до креслення.

Редактори трьохмірної графіки використовуються для формування трьохмірних зображень і дозволяють створювати навіть трьохмірну анімацію. Але для їх роботи потрібна солідна апаратна основа.

Системи управління базами даних Базами даних називають великі масиви даних, організованих в табличні структури. Основними функціями систем управління базами даних (СУБД) являються:

  1. створення пустої не заповненої бази даних

  2. надання засобів її заповнення або імпорту з пустої бази даних

  3. забезпечення доступу до даних і надання засобів пошуку і фільтрації

Більшість СУБД додатково надають можливість проведення аналізу даних і обробки. При цьому створюються нові таблиці баз даних на основі уже присутніх по заданим критеріям. В звязку з широким поширенням мережевих технологій в сучасних СУБД предявлені також вимоги роботи з віддаленими і розподіленими ресурсами, які знаходяться як на серверах локальних мереж, так і на серверах всесвітньої компютерної мережі Internet.

Електронні таблиці Електронні таблиці  представляють комплексні засоби для збереження різних типів даних і їх обробки. В деякій степені вони аналогічні СУБД, але основний акцент робиться не на збереження масивів даних і забезпечення доступу до них, а на перетворення даних в відповідності з їх типом і вмістом. Зручність роботи і простота з електронними таблицями забезпечили їм широке застосування, особливо в сфері бухгалтерського обліку.

Системи автоматизованого проектування (CAD – системи) призначені для автоматизації проектно – конструкторських робіт. Приміняються в машиннобудуванні, приладобудуванні, архітектурі. Крім креслювально – графічних робіт ці системи дозволяють проводити розрахунки і вибір готових конструктивних елементів з обширних баз даних.

Відмінна  особливість CAD – систем складається в автоматичному забезпеченні на всіх етапах проектування технічних умов, норм і правил, що звільняє конструктора від роботи нетворчого характеру.

Це далеко не повний список існуючих потужних додатків. Також бувають видавницькі, експертні, бухгалтерські і фінансові системи, системи відеомонтажу, WEB – редактори і багато інших. Окремі категорії прикладних програмних засобів можуть володіти своїми системами класифікації.

Це навчальні, розвиваючі, справочні і розважальні системи і програми. Характерною особливістю цих класів програмного забезпечення являється підвищення вимого до мультимедійногої складової (використання звукових і музикальних композицій і ефектів,  засобів графічної анімації і відеоматеріалів).

До окремої категорії можна віднести інструментальні програми і системи, призначені для створення самого програмного забезпечення всіх перечислених категорій і класів. З їх допомогою не просто накоплюються і організовуються дані, а створюються виконуючі, які містять перш за все коди команд процесора, програмні модулі і системи.

До інструментальних програмних засобів відносяться і спеціальні текстові редактори, редактори звязку, оптимізатори. Але в першу чергу це транслятори компютерних мов.

На цьому все, до зустрічі.