Post_90Привіт продовжую публікувати статті тематика яких стосується баз даних. В даній публікації інформація буде стосуватись такого поняття як типи баз даних і які бувають моделі баз даних.

СУБД класифікуються в залежності від моделі бази даних, яку вони обслуговують. Для прикладу існують мережеві, реляційні і обєктні моделі.

Модель намагається визначити мову запиту, яка використовується для доступу до бази даних.  

Широко застосуюча мова запиту для реляційних баз даних — це SQL хоча функції і синтаксис SQL можуть чередоватись в залежності від СУБД.

Загальна мова запиту для обєктних баз даних — це SQL, хоча не всі продавці обєктних баз даних виконують ці вимоги.

Система управління базами даних (СУБД) являється по суті програмним забезпеченням, яке керує всім доступом до даних. СУБД контролює створення, підтримку і використання структури збереження бази даних.

МОВА SQL

 

SQL (Structured Query Language — це мова стукторованих запитів, це специфічна мова ставша промисловим стандартом, яка призначена для роботи з базами даних.

Вона дозволяє створювати, змінювати, витягувати і маніпулювати даними реаляційної СУБД (система управління базами даних). Також із стандартною версією мови існує багато діалектиів і варіантів, деякі особливості яких являються специфічними для визначених СУБД і також містять розширення для підтримки СБД (система баз даних) обєктгної (обєктно–реаляційної.

SQL дозволяє доступ не тільки до вмісту бази даних, но і до її структури.

Найбільш розпоширені бази даних

  • Oracle
  • MySQL
  • MSSQL
  • PostgreSQL

Хоча як більшість мабуть знають, найбільш використуємий тип баз даних на даний момент це реляційні бази даних.

Типи баз даних

 Оперативні бази даних  Ці БД містять детальні дані, необхідні для підтримки операцій всіх організацій. Їх також називають предметними базами даних, базами даних транзакцій і базами даних виробничих баз.

Наприклад бази даних клієнтів, персональні бази даних, бази кадастрових даних.

  Аналітичні бази даних Ці бази даних зберігають інформацію і дані, які витягли із зовнішніх окремих оперативних баз даних. Вони включають дані і інформацію, яка має важливе значення, наприклад для керування організаціями.

Їх можна співставити  з багатомірними базамиданих, управлінськими базами даних або інформаційними базами даних. 

  Депозитні бази даних зберігають дані теперішнього року, як і дані минулих років, які витягнуті із різних оперативних БД організацій. Депозитні бази даних стають основним джерелом даних, які були пропущені через фільтр, відредактовані, стандартизовані і інтегровані.

Такі бази даних можуть використовуватись управлінцями і іншими професійними користувачами організацій.

  Бази даних розпреділення до них відносяться бази даних місцевих робочих груп, відділів, регіональних відділень, філіалів, виробничих потужностей і робих місць.

Такі бази даних можуть включати як сегменти загальної і місцевої бази даних, так і дані які створюються і використовуються на сайті користувача.

  ⇒ Бази даних end–user бази даних такого типу складаються із даних різних файлів, створених користувачами на їх робочих місцях.

Приклади колекції документів spreadsheets, документи оброблені в Word, а також файли які можна скачати.

  ⇒ Зовнішні бази даних ці бази даних забезпечують зовнішній доступ до часних on–Line даних за окрему плату для користувачів і комерційних організацій. Доступ до великого обєму інформації із зовнішніх баз може бути платним за комерційні  on–Line послуги і безкоштовним із деяких інтернет джерел.

  ⇒ Навігаційні бази даних призначені для використання в бортових навігаційних комплексах, супутникових системах навігації (наприклад GPS(Global Positioning System)), системах планування польотами і включає в себе інформацію по всім географічним зонам земної кулі.

Системи навігації дозволяють визначити місцезнаходження на електронній карті, продовжити маршрут з урахованням дорожних знаків, дозволених поворотів і навіть пробок, шукати на карті конкретні будинки і вулиці, кафе, лікарні, автозаправки.

Обновлення інформації в такій базі даних здійснюється безперервно 

  ⇒ Бази даних памяті основна особливість баз даних памяті заключається в тому, що для збереження компютерних даних вони використовують основну память на відміну від систем управління базами даних, яка використовує механізм збереження баз на диску.

Бази даних основної памяті швидші баз даних, оптимізовані на диску, в звязку з тим, що алгоритм роботи других більш простий і чуть повільніше виконує інструкції процесора. Доступ до даних в памяті забезпечує більш швидку і передбачувану продуктивність, чим доступ до диску.

В додатках де час відповіді має вирішальне значення, наприклад в мережевому обладнанні телекомунікацій, які працюють з аварійними системами, бази даних памяті використовуються частіше.

  ⇒ Документо–орієнтовані бази даних являються компютерними програмами, які призначені для програмного забезпечення документо-орієнтованих додатків. Ці системи можуть бути реалізовані як слой над реаляційною або обєктною базою даних.

На відміну від реляційних баз даних, документні бази даних не зберігають дані в таблицях з полями єдиного розміру для кожного запису. Замість того вони зберігають кожен запис в виді документа з визначеними характеристиками. В документ можна додати любу кількість доменів. Домени можуть містити також декілька фрагментів даних.

  ⇒ Бази даних реального часу це система обробки інформації, призначена для робочих завдань, характеристики яких можуть постійно мінятись. Наприклад показники фондового ринку міняються черезвичайно динамічно.

Обробка в реальному часі означає, що транзакції обробляються достатньо швидко, щоб результат на запит публікувався зразу не тягнучи час.

В режимі реального часу бази даних використовуються для, бухгалтерського обліку, в банковій системі, в юреспонденції, для медицинських карточок, в засобах масової інформації,в системах контролю, в системах бронювання, а також в системах научного аналізу даних.

Так як компютери збільшують свою потужність і удосконалюються в плані збереження великої кількості даних, бази даних реального часу стають невідємною частиною життя суспільства і “приймають участь” в багатьох додатках.

⇒ Реляційні бази даних являються на даний момент домінуючими. Для структурування і збереження інформації вони використовують таблиці, які складаються полів (ячейок, створених пересіченням рядків і стовбців). Дані в одних таблицях, як правило повязані з даними інших таблиць, звідки і походить назва “реляційні”.

Моделі баз даних

Модель баз даних або схема бази даних це структура бази даних, яка описана формальною мовою, яка підтримується системою управління базою даних.

Схеми зберігаються в словнику даних. Хоча схема визначається на мові бази даних в виді тексту, термін “схема” часто використовується для графічного зображення структури бази даних.

Простий приклад схеми(моделі) бази даних (розміщений буде пізніше)

Основними обєктами схеми бази даних являються таблиці і звязок.

Постреляційні моделі баз даних

Бази даних, призначені для забезпечення розширеної моделі даних, порівняно з реляційною моделью, класифікуться як постреляційні. На відміну від вже відомої реляційної моделі, основані на неділимості читання.

Постреляційна модель допускає багатозначні поля — поля, значення яких складається із підзначень (наприклад, ще одної таблиці, яка вбудована ще в одну таблицю)

Тут процес збереження даних більш ефективний і не потребує виконання операції зєднання двух таблиць. В постреляційній моделі на довжину полів не накладаються вимоги постійності, що робить структуру бази даних більш гнучкою, але дуже сильно ускладнює факт її фізичної реалізації.

Таким чином, постреляційна модель забезпечує високу можливість надання інформації і ефективну обробку даних, але забезпечення цілостності даних, які зберігаються в такій моделі, затруднено.

Обєктні моделі бази даних

В останні роки обєктно–орієнтована модель баз даних стає все більш і більш популярною. В основу даної моделі покладена  концепція обєктно–орієнтованого програмування, основними признаками якого являється наслідування, інкапсуляція і поліфоризм, а дані представлені у вигляді набору обєктів і класів, звязаних між собою.

Обектно–орієнтовані системи  керування базами даних це сумісність особливостей баз даних з можливостями обєктно–орієнтованого програмування.

Застосовується така модель баз даних у випадках, коли необхідна високопродуктивна обробка даних, яка має складну структуру.


Закінчуючи дану публікацію згадав в терміні обєктно–орієнтоване програмування як на мові програмування паскаль, створював програму суть в якій заключалась в переміщенні по екрані предметів, власне на екран програми виводились предмети, це зірки,  круги і лінія, потім пересуваючи за допомогою кнопок–стрілок можна було виставити на екрані позицію планет навколо сонця.

Програм була майже готова, залишалось лише де що викинути, де що поміняти в розмірах, потім занявся веб дизайнрм і за Паскаль забув.

Найближчим часом опублікую на цій сторінці код програми, він може бути дещо корявим, так як відкривши код бачу що  Паскаль вилетів з голови, або якщо тиждень посижу над даною мовою щоб дещо пригадати, тоді можливо і розміщу повністю готовий код.

Самому кортить посидіти з Паскалем, хоча майже вже і забута мова програмування, ну що ж на цьому все до зустрічі.