Post_php81Привіт сьогодні продовжую розглядати тему про мову програмування РНР. До цієї публікації на блозі уже викладено достатньо матеріалів які стосуються мови РНР.

Тому в даній публікації будуть викладені матеріали які необхідно знати кожному новачку в веб–дизайні. Стаття буде розбита на десять підпунктів, де в кожному підпункті будуть коротко охарактеризовані важливі елементи РНР.  

Розпочнем з самого головного що являє собою мова РНР. РНР — це мова серверних скриптів яка вбудовується в HTML.

РНР являється процесором HTML.

Що це означає. Його робота побудована наступним чином, до того як сервер віддасть файл браузеру, його передивляється процесор інтерпретатор. І для того щоб дана дія виконувалась файли повинні мати визначене розширення .РНР тільки тоді вони будуть оброблятись процесором.

Перед відправкою сторінки код РНР продивляється на сервері і браузеру віддається результат в виді  HTML–сторінки, яка може сильно відрізнятись від тої яка присутня на сервері.

Звичайні сторінки з розширенням .HTML веб сервер відправляє браузеру без якої небуть обробки. Скрипти РНР точніше програму написану на РНР ви вбудовуєте в готову HTML–сторінку, використовуючи відкриваючий і закриваючий тег.<?PHP і ?> на відміну від інших програм написаних на інших мовах типу Perl і.т.д.

РНР називають мовою серверних скриптів на відміну від JavaScript Vbscript. Які являються мовою клієнтських скриптів. Це означає що РНР–скрипт виконується на сервері, а клієнту передається результат його роботи, тоді як  JavaScript повністю передається на клієнтську машину і там виконується браузером.

1— РНР це часто використовувана мова скриптів, яка була розроблена спочатку для веб–програмістів, і призначена для створення динамічних сторінок.

2 —  Коли РНР аналізує файл, тоді їде читання вмісту до тих пір поки не зустрінеться один із спеціальних операторів (тег відкриття <?PHP), який буде інтерпретувати текст як код РНР. Потім йде виконання коду до тих пір поки не зустрінеться спеціальний оператор (тег закриття ?>) Після чого продовжується читання коду. Таким чином РНР можна ввести в любий момент в любий код HTML.

3 — Обовязковим правилом створення коду РНР являється,

рядок повинен обовязково закриватись “;”

назва функції не чутливі до регістру (не має значення сіж використанням великих чи маленьких букв)

імена змінних чутливі до регістру (є різниця між використанням великих і маленьких букв)

дужки використовуються двойні ” ” або одинарні ‘ ‘ (використання таких варіантів ” ‘ або ‘ ” буде помилкою)

код РНР обмежений  одним з наступних ноборів тегу відкриття і закриття

<?PHP текст закриття?> – рекомендована конструкція <? script language=”php”?>текст скрипта</script>

<?текст скрипта?> – застосування вимагає настройки РНР сервера.

4 — В РНР існує три способи за допомогою яких можна вставити коментарі, які не будуть відображатись в браузері, з метою додати необхідну інформацію програмісту. Все що слідує після символів # або // вважається коментарем.

5 — Змінні в РНР являють собою контейнер даних, який має імя і якому може бути присвоєно значення, яке може мінятись декілька разів і може бути збережено в базі даних.

Імя даних змінної починається  з символа $ а потім з маленької (a – z) або з великої (A – Z) або з символа “_”. Імя змінної не може починатись з цифри, і імя змінної не містиь пробіли.

6 — Збільшення числа на одиницю називається інкремента, а зменшення на одиницю декремента.

7 — Кожен РНР скрипт являє собою набур конструкцій. Конструкцією може бути присвоювання, виклик функції, цикл (повтор кода), порівняння а також конструкція яка нічого не робить (Пустий оператор). Конструкція завершується крапкою з комою.

Крім того конструкції обєднуються в блоки заключенням їх в фігурні дужки. Блок конструкцій — це також конструкція.

В програмуванні РНР–конструкції дозволяють визначити умову а потім запустити деякі операції в залежності від запиту. if. else. elseif. switch.

8 — одною із важливих функцій РНР являється видобування даних із форм HTML і їх обробка. Елементи з якими ви будете працювати, коли будете робити видобування такі атрибути action і методи post і get

9 — функція це частина програмного коду, названа унікальним іменем (з точністю до регістру букв), основне призначення функції це вирішення визначеного завдання.

Виклик функції проходить  по імені в різних місцях програми, що дозволяє багаторазово виконувати фрагмент з вказаним іменем. Звісно що позитивний ефект такого рішення, в тому що блок коду пишеться тільки раз, а потім міняється за необхідністю.

10 — Клас являється основним поняттям обєктно–орієнтованого програмування. Класс це опис методів і властивостей. Клас не створюється і не використовується в програмі.

Обєкт — це змінна, яка має властивості і методи, описані в класі, від якого він створюється. Можна створити декілька обєк5тів від одного класу.

Властивість — це та сама змінна тільки всередині обєкта.

Метод — це та сама функція, тільки всередині обєкта.

На цьому буду завершувати публікацію, більше інформації про елементи які були коротко охарактеризовані в даній  публікації можна прочитати перейшовши за посиланням нижче.

Або на сторінці РНР в верхньому горизонтальному меню принаведенні на назву РНР випаде список з детальнішою інформацією про дані елементи.