Оператори які  застосовують в  JavaScript

Оператор порівняння 

a<b меньше вертає true якщо лівий операнд меньший ніж правий операнд
a>b більше вертає true якщо лівий операнд більший ніж правий операнд
a<=b не більше вертає true якщо лівий операнд меньший або рівний ніж правий операнд
a=>b не меньше вертає true якщо лівий операнд більший або рівний ніж правий операнд
a==b рівно вертає true якщо лівий операнд рівний правому операнду
a!=b не рівно вертає true якщо лівий операнд не рівний правому операнду
a===b тотожний вертає true якщо лівий операнд тотожно рівний правому операнду
a!==b не тотожний вертає true якщо лівий операнд тотожно не рівний правому операнду
Операції    Назва                                              Опис

Арифметичні оператори

a+b додавання вертає суму двох операндів
a-b віднімання вертає різницю іід віднімання правого операнда від лівого
a*b множення вертає двух операндів
a/b ділення вертає часне від ділення лівого операнда на правий
a%b залишок по модолю вертає цілий остаток від ділення лівого операнда на правий. Плаваючі числа перед операндом округляються до цілих
++ інкремент унарна операція, збільшує значення змінної на 1. Якщо використовувати префікс (++а) тоді вертає значення операнда після збільшення його на 1. Якщо використовувати як постфікс (а++) вертає значення операнда перед збільшенням його на 1
_ _ декремент унарна операція, зменшує значення змінної на 1. Якщо використовувати префікс (++а) тоді вертає значення операнда після зменшшення його на 1. Якщо використовувати як постфікс (а++) вертає значення операнда перед зменшшенням його на 1
-a зміна знака унарна операція вертає арифметичне заперечення операнда
Операції    Назва                                            Опис

Бітові оператоти 

a&b побітове AND вертає в кожну бітову позицію 1, якщо відповідні позиції обидвох операндів рівні 1
a|b побітове OR вертає в кожну бітову позицію 1, якщо відповідні позиції хоча би одного операнда рівні 1
a^b побітове XOR вертає в кожну бітову позицію 1, якщо відповідні позиція одного операнда рівні 1
-a побітове NOT унарна операція інвертує кожну бітову позицію операнда
a<<b зрушення вліво зрушує двійкове уявлення лівого операнда вліво на кількість біт, задане другим операндом.Звіляняючі справа біти заповнюються нулями
a>>b арифметичне зрушення вправо зрушує двійкове уявлення лівого операнда вправо на кількість біт, задане другим операндом.Звіляняючі справа біти заповнюються старшим знаком бітом
a>>>b логічне зрушення вправо зрушує двійкове уявлення лівого операнда вправо на кількість біт, задане другим операндом.Звіляняючі  біти заповнюються нулями
Операції    Назва                                           Опис

Логічні оператори

a&&b логічне AND                     вертає якщо обидва операнди істинні, якщо перший опаранд брехня то вертаї не вичислюючи значення другого операнда
a|| b логічне OR вертає якщо хоча б  операнди істинні, якщо перший опаранд правда  то вертаї не вичислюючи значення другого операнда
!a логічне Not унарна операція вертає якщо операнд брехня
Операції  Назва                                                     Опис

Оператор присвоювання

операції значення
a+=b a=a+b
a–=b a=a—b
a*=b a=a*b
a/=b a=a/b
a%=b a=a%b
a<<=b a=a<<b
a>>=b aa>>b
a>>>=b a=a>>>b
a&=b a=a&b

 

a|=b a=a|b
a^=b a=a^b

Умовні оператори

⇒ if–else

Синтаксис (умова) {значення1} {значення2}

⇒ ?:

Синтаксис (умова) {значення1} {значення2}

Оператори цикла

  • for
  • for in
  • while

user_97

Також на Zura-Blog розміщені матеріали які стосуються обєктно–орієнтованої мови скриптів JavaScript, в публікації “Що таке   JavaScript як функціонує  JavaScript”

і в публікації “Як використовувати JavaScript, безпека JavaScript”  перейшовши за посиланням нижче.