Post_29fdВ мові гіпертекстової розмітки HTML, значення атрибутів мови HTML можуть містити дані різних типів. Кожен елемент типу має дві властивості, це атрибут і вміст, які мають певні значення.

Значення  атрибутів  CDATA

Значення атрибутів типу  CDATA (з англійської character data перекладається як “Символьні дані” ) являють собою послідовність символів, з набору символів документа.

Така послідовність може включати спеціальні символи: наприклад @. $. &. також  букви грецького алфавіту і т.д. Браузер може ігнорувати початкові і кінцеві пробіли в значенні атрибутів. Частіше за все значення типу CDATA чутливі до регістру ( використовуються великі або малі прописні букви).

Власне с файли з розширенням .DATA  означають  дані. Тому не тяжко зрозуміти значення даного атрибуту, який відноситься до даних,  які вказують на символи.

 Значення  атрибутів  ID і NAME

Значення атрибутів типу ID і NAME (індетифікатор і імя елементу) починаються з латинської букви (a–Za–z),  далі йде послідовність символів, яка складається з латинських букв (a–Za–z), цифр  (0–9),  дефісів  (“–”), підкреслювань (“_”), двокрапок (“:”)  і крапок (“.”).

Ці значення залежать від регістру. Різниця між атрибутами ID і NAME  в тому, що атрибут  NAME  може містити спеціальні  символи, а атрибут ID не може.

 

Значення  атрибутів   NAMBER (ЧИСЛО)

Значення атрибутів типу число складається хоча–б з одної цифри (0–9).

 

Значення  атрибутів  EXT(ТЕКСТОВІ СТРОКИ)

Текстові значення атрибутів являють собою осмислений текст, придатний для читання.

 

Значення  атрибутів  URI

Значення атрибутів типу –це чутливі до регістру уніфіковані індентифікатори ресурсів.

 

Значення  атрибутів  PIXEL (ПИКСЕЛІ)

 

Значення атрибутів типу PIXEL —цілі числа, які задають кількість пікселів. 

Значення даного типу являє собою цілі числа, які відповідають кількості пікселів, або долям в процентах від горизонтального чи вертикального розміру елементу web–сторінки:

Наприклад— 75% означає три четвертини всього розміру, а 70 означає 70 пікселів.

 

Значення  атрибутів  (мультидовжина)  MultiLenght

 

Значення даного типу може бути цілим числом, яке задає кількість пікселів, може бути долею в процентах від розміра елемента   web–сторінки по горизонталі чи вертикалі.

А також може бути відносним розміром виду  і*  де і  є ціле число.

При розподілу робочого простору,  браузер в першу чергу виділяє місце для довжини, визначине в пікселях і процентах, а потім ділить весь який залишився простір, між елементами з відносними розмірами.

Єлементу виділеному атрибутом з вказаним номером 2*, буде виділений простір в два рази більший, чим елементу з розміром 1*. Значення * еквівалентно 1*.

 Зразу тяжко вїхати про що йдеться, проте з часом коли набуваєш досвіду все стає чим раз зрозумілішим, також памятаю як з мовами програмуваня, Turbo Pascal, Qbasic зразу нічого не розумів, а потім ставало все доступніше, почало виходити писати не хай і примітивні але програми.

Писати солідні програми дано не всім,  а ось модифікувати кожен вважаю зможе. Тому і зараз, стараюсь засвоїти спочатку мову гіпертекстової розмітки HTML, незважаючи на те, що і без знань цієї мови зараз можливо створити  і працювати на сайті.

Самому за що раз приходиться залазити в коди РНР, але бувають випадки що і підказки авторів не помагають, бо коди в шаблоні можуть відрізнятись,   тоді повтор за  всіма  такими  діїями  як в автора результату не дадуть, внього не такий код, а сам то  в коді не розбераєшся, тому вважаю без знань HTML CSS  PHP не обійтись.

В цілому значення даного атрибуту MultiLenght не тяжко зрозуміти коли глянути на приклад нижче, мова йде про розподіл розмірів поля web–сторінки, де визначається він  в пікселях  або  %.

Наприклад:

         Значення в пікселях

                   height = “800”

                   width = “60”    

 

       Значення в процентах 

                    width = “40%”  

                    height =”90%”

 

Значення  атрибутів  Дата та час

 

Значення атрибутів цього типу задають дату та час  в форматі ГГГГ—ММ—ДДТчч:мм:ссУЧП.

ДЕ 

ГГГГ = РІК ІЗ ЧОТИРЬОХ ЦИФР

ММ  = МІСЯЦЬ ІЗ ДВОХ ЦИФР ( 01=ЖОВТЕНЬ І Т.Д)

ДД   = ДЕНЬ З ДВОХ ЦИФР (01—31)

чч    =  дві цифри годин (00–23)

мм   =  дві цифри мінут (00–59)

сс    =   дві цифри секунд (00–59)

УЧП =  вказівник часового поясу

Якщо якийсь з компонентів часу не відомий то треба вказати 00

 

Зверніть увагу на букву Т, яка відділяє дату від часу— це іменно прописна латинська буква Т. А не наше Т. В системі кодування вони мають різні значення, а саме різні числа, в мовах програмування і в середовищі DOS це має значення.

Наприклад наша буква “С” і англійська буква “с” хоча і похожі але мають різні значення в таблиці символів ASCII.

Тому коли вказуєте рубрику чи категорію для публікації, або коли вказується логін чи пароль для входу на сайт варто звертати увагу на мовну панель, тому що для таблиць символів ASCII і ін українська “С” і англійська  “с”  це різні номера кодів. 

Вказівник часового поясу може приймати такі значення: Z– вказаний час по Грінвічу (UTС Universal Coordinated Time)

+чч:мм місцевий час має позитивну різницю з годиною UTС в годинах і хвилинах

–чч:мм місцевий час має негативну різницю з годиною UTС в годинах і хвилинах

 

Значення  атрибутів   COLOR

 

Значення  атрибутів   визначаючих  колір,  задається або шістнадцятиричним числом (для визначення шістнадцятиричних чисел використовують десятичні цифри  від 0 до 9, і латинські букви від А до F, для визначення  цифр  від  10 до 15).

Перед якими ставиться знак “#”,  “#rrggbb”. Задаючим RGB–код кольору. RGB (Red. Gren. Blue) — модель кольорів основана на поєднанні кольорів, червоног , зеленого, синього.  Або  одним з шістнадцяти символьних імен.

Таблиця декількох кольорів, їх коди пригодяться 

колір код колір код
(морська хвиля)aqva  #00ffff (чорний)black  #000000
(сірий)–grei  #808080 (зелений)green  #008000
(темно–синій)navi  #000080 (оливковий)olive  #808000
(срібний)silver  #c0c0c0 (бірюзовий)teal  #008080
(синій)blue  #0000ff (фуксія)fuchsia  #ff00ff
(салатовий)lime  #00ff00 (бордовий)maroon  #800000
(пурпурний)purpe  #800080 (червоний)red  #ff0000
(білий)white  #ffffff (жовтий)yellow  #ffff00

 

Зверніть увагу для визначення кольору можна використовувати  як значення наприклад, #008080 так і саме імя “teal” обидва в коді будуть відноситись до бірюзового кольору.

До речі ви можите перейти на сайт Color Schemer Online і ввести в полі зліва цей або любий код кольору, або просто вибрати любий колір який вам сподобається.

адреса сайту  Color Schemer Online:http://www.colorschemer.com/online.html

Від себе додам що в я найшов одну хорошу програмку для визначення кольорів, найближчим часом опоблікую про статтю про неї, слідкуйте за викладеними матеріалами.

Стаття готова, прогама потрібна ля того щоб визначити html–код кольору. Допустимо вам сподобався один з відтінків кольору у вас на екрані монітора. Ви хотіли би щоб такий відтінок кольру був присутній у вас на сайті. З допомогою даної програми визначити html–код кольору дуже легко, посилання на публікацію в який говориться яким методом можна визначити html–код кольору знаходиться нижче 

Значення  атрибутів  Коди мови

Атрибути які виділяє код мови наведені нижще, код мови нечутливий до регістру не містить пробілів.

Український – uk.  Англійський – en.   Польський – pl.  Іспанський – es.  Турецький –tr.  Французкий –f rn. Італійський –i t. Японський – ja. Німецький – de. Китайський –zh Чешський – cs Хорватський – hr

 

 

Значення атрибутів  Кодування символів.

Значення цього типу виявляє кодування символів. Таблиця стандартні кодування символів.

найменування індентифікатор
Unicode UTF–8  utf–8
Європа latin–7  iso–8859–13
Західна Європа ASCLL  us–ascii
Західна Європа WINDOWS  windows 1252
Кирилиця DOS  cp 866
Кирилиця ISO  iso–8859–5
Кирилиця MAC  mac–cyrillic–  2000
Кирилиця WINDOWS  windows 1251
Центральна Європа  WINDOWS  windows 1250

 

Значення  атрибутів   Фрейм.

Значення атрибутів даного типу задають імена фреймів. Вони повинні починатись з символів алфавіту (a–Za–z) за вийнятком наступних зарезервованих значень 

⇒self — браузер повинен загрузити документ в то саме вікно, в  якому      знаходиться    докумен з посиланням  на  нього

⇒blank — браузер повинен загрузити зазначений документ в нове вікно     без імені

⇒top — браузер повинен загрузити документ в повне вікно (анолювати      всі другі фрейми). Це значення еквавілентно self, якщо фрейм не має     батьківського фрейму.

⇒parent — браузер повинен загрузити документ в повне вікно, заодно відміняючи тим самим всі фрейми.

 

Фрейми — (англ frames “рамки, кадри”) спосіб форматування сторінки, розбиває веб–сторінку на кадри, які розташовані на одному екрані. Кожен кадр являється одним кадром незалежним від іншого.

Дані сценарію  (Script)

Значення атрибутів даного типу — сценарій  клієнта, які частіше являють  собою виклик функції або декілька операторів. 

Пора завершувати публікацію, пропустив  ще  значення атрибутів типу таблиці стилей CSS (каскадні таблиці стилей).

Висновок:

Коли трошки розбираєшся в кодах тоді легше добавляти різні елементи, візьмем для прикладу значення атрибуту коду мови.

<META http–eguil=”Content–Type”content= “text/html;

charset=Windows–1251“>

коли розуміти  значення, тоді  ми можна розібрати що це за елемент. Елемент  вказує браузеру що він повинен звернутись для того щоб відтворити документ, до російської кодової таблиці.

І в випадку якщо в нас якимось чином замість тексту буде показувати незрозумілі символи, ми легко зможемо виправити їх, помінявши одне кодування символів на інше.

Наприклад: Windows–1251 на UTF-8

Так що додаткові знання не помішають.